camturk
space.gif
space.gif
 
space.gif
space.gif
  • CamTurk » KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları (Ocak 1, 2008)

Kullanım Koşullarının Kabulü: Bu Web Sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu Web Sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı reddediyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız. Bu Web Sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları reddediyorsanız, Web Sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Kullanım koşulları CamTurk tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. CamTurk'ün diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

CamTurk, Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. CamTurk herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

Bu Web Sitesindeki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba harcanmış olsa da CamTurk bu konuda bir sorumluluk almayı reddeder. İçeriğin tamamı "oluduğu gibi" ve "erişilebildiği gibi" sunulmaktadır. CamTurk bu gerekçeyle, açık veya dolaylı herhangi bir temsil ve garantiyi, herhangi bir sınırlama olamdan ticari amaca uygunluk, herhangi bir amaca uygunluk, kopya hakları veya bu web sitesinin çalışması veya içeriğiyle ilgili konular dahil olmak üzere reddeder. CamTurk bu web sitesinin güvenliğini garanti etmez veya bu konuda herhangi bir taahhüt altına girmez. Gönderilen herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından elde edilebileceğini kabul ediyorsunuz. CamTurk bu web sitesinin veya bu web sitesini destekleyen sunucu bilgisayarların veya CamTurk tarafından gönderilen elektronik iletişim birimlerinin virüs veya diğer zararlı olabilecek bileşen içermediklerini garanti etmez.

CamTurk veya bağlı kuruluşlarından birisi bu tip zararların oluşabileceği konusunda uyarılmış olsa da, bu web sitesinin ve içeriğinin kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu etkenlerle bağlantılı herhangi bir doğrudan veyaa dolaylı sonuçları olan, ceza gerektiren, özel veya tesadüfi zararlar (herhangi bir sınırlama olmaksızın, iş kaybı, kâr, veri, bilgi veya ticari faaliyetlerin aksaması da dahil olmak üzere) konusunda hiçbir yükümlülük taşımazlar. CamTurk'e bu web sitesi hakkında veya bu web sitesiyle bağlantılı olarak getirilecek herhangi bir şikayet, şikayet nedeninin gerçekleşmesinin üzerinden bir (1) yıl geçmeden yazılı olarak CamTurk'e bildirilecektir.

Bu Web Sitesinde CamTurk'ün kontrolünde olmayan Web Sitelerine linkler bulunmaktadır. CamTurk herhangi bir şekilde bu diğer Web Sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. CamTurk, bu linkleri sadece bu Web Sitesinin kullanıcılarına kolaylık yaratmak için sağlamaktadır ve diğer bir web sitesine bir linkin bulunması söz konusu sitenin içeriğinin tasdik edildiği anlamına gelmez.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) CamTurk şirketinde veya lisansçılarındadır. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere CamTurk'ün yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.

Bu Web Sitesi üzerinden veya bu Web sitesiyle bağlantılı olarak gönderilen herhangi bir bilgi (Kullanıcı Malzemeleri) gizlilik dışı ve öncelik dışı olarak kabul edilecek ve CamTurk'ün mülkiyetine geçerek CamTurk'ün bu Web Sitesinde yayınladığı gizlilik politikalarına tabi olacaktır. CamTurk bu Kullanıcı Malzemelerini, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir sorumluluk ve tazminat taahhütü altında olmadan ve herhangi bir ahlaki hak, fikir mülkiyeti hakkı ve/veya diğer mülkiyet haklarını göz önünde bulundurma ihtiyacı içinde olmaksızın uygun gördüğü biçimde kullanacaktır.

Bu Web Sitesinde halihazırda belirli bir ülkede bulunmayan CamTurk hizmet ve ürünlerine referans verilmiş olabilir. Böyle bir referans bu ürün veya hizmetin herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede bulunacağını garanti etmez.

Bu Web Sitesinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla indirilmek suretiyle edinilebilecek olan yazılımlara uygulanabilen lisans anlaşması uyarınca lisans verilir. Lisans anlaşmasında aksi belirtilmediği taktirde yazılım son kullanıcılar tarafından kullanılması amacıyla edinilebilir ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaklanmıştır. Eğer bu yazılımlarla ilgili bir garanti vars sadece uygulanabilen lisans anlaşmasında açık olarak belirtildikleri şekilde geçerlidirler. CamTurk yaılımla ilgili tüm diğer taahüt ve açık veya dolaylı garantiyi, ticari kullanım, herhangi bir amaca uygunluk veya ihlal dahil olmak üzere reddeder.

1995 Gizlilik Güvenliği Sorumluluk Reform Kanunu Altında 'Güvenli Liman' Açıklaması : Bu Web Sitesinde CamTurk veya bağlı kuruluşlarından birisiyle ilgili finansal durum, operasyonların sonuçları ve ticari faaliyetler konularında geleceğe yönelik veya tahminler ve CamTurk'ün bu maddelerle ilgili hedeflerini içeren beyanlar bulunabilir. Doğaları gereği tahminler ve geleceğe dönük beyanlar, gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili ve gelecekte gerçekleşecek olan koşullara bağlıdırlar ve bu nedenle risk ve belirsizlik içerirler. Gelişme ve sonuçların tahmin ve geleceğe dönük beyanlarda belirtildiği gibi gerçekleşmemelerine yol açabilecek çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler büyük ekonomilerdeki şirket ve tüketici harcamalarının düzeylerini, tüketici beğeni ve tercihlerindeki değişimleri, CamTurk ve rakiplerinin pazarlama ve promosyon harcamalarının düzeylerini, hammadde ve çalışan maliyetlerini, gelecekteki değişim değerleri ve faiz oranlarını (özelde Euro ve A.B.D. dolarındaki değişimler sonuçları ciddi biçimde etkileyebilirler), vergi oranları ve gelecekteki ticari birleşmeleri, edinimler ve satışlar ve teknolojinin değişim hızını içerirler, ancak bunlarla sınırlı değildirler.

Bu kullanım koşulları, içerdiği kanunların çelişmesi prensiplerine dikkat edilmeden Hollanda kanunları tarafından yönlendirilmeli ve bunlara uygun olarak geliştirilmelidirler. Bu Kullanım Koşulları veya Web Sitesi ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorunda Amsterdam, Hollanda'daki mahkemelerin kararlarının üstünlüğünü, aynı dışlayıcılığın CamTurk'ün giriştiği veya konu ettiği kanuni işlemlere de uyması koşuluyla kabul ediyorsunuz.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece CamTurk'ün Gizlilik Politikasına uyumlu olarak kullanılabilirler. CamTurk Gizlilik Politikası için tıklayınız.

space.gif
Reklam
 

CamTurk.com'da yayınlanan TV, Radyo ve Webcam içeriğini;
Facebook'tan takip et! facebook.com/canliveTV
Twitter'dan takip et! twitter.com/canliveTV
Google + dan takip et!